Wat is fraude?

Fraude is een containerbegrip en kent vele vormen, groot en klein. Denk aan bedrog, oplichting, verduistering, persoonsverwisseling etc. Fraude betreft het feit dat zaken anders worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Men spreekt pas van fraude wanneer er sprake is van een zekere mate van doelbewust handelen. Indien er sprake is van een misverstand of onbewust handelen, noemt men dit geen fraude.

Interne en externe fraude

Fraude kan op twee manieren plaatsvinden: van binnenuit (interne fraude) of van buitenaf (externe fraude). Soms is er sprake van een mengvorm, waarbij externen de hulp van internen gebruiken om fraude te plegen. Of andersom. Dit komt voor bij winkelketens, in de hotelbranche maar ook bij multinationals. Het varieert van heling van gestolen gebruiksartikelen tot grootschalige financiële fraude. Ook cybercrime kan fraude zijn: men doet zich voor als een ander op basis van gehackte gegevens om zo uw bedrijf te benadelen of zelfs in gevaar te brengen.

Fraude openbaart zich in de volle breedte binnen onze samenleving. Maar is lang niet altijd zichtbaar. Het kan u als persoon treffen of als bedrijf/organisatie in zijn geheel. Te denken valt aan verzekeringsfraude, belastingfraude, faillissementsfraude, uitkeringsfraude, verkiezingsfraude, bouwfraude en digitale fraude.

Het motto van VMB is: Fraude? Accepteer het nooit!

Vragen en advies

Heeft u een brandende vraag of wenst u meer informatie over onze aanpak bij mogelijke fraude? Mail ons (info(@)VMBrecherche.nl), bel ons (+31 (0)36 549 9819) of vul het contactformulier in. Wij nemen direct contact met u op!