Bedrijfsfraude

Heeft u te maken met oplichting, diefstal, verduistering, spookfacturen, fraude door vertegenwoordigers, personeel of klanten? VMB security & solutions kan u helpen! Specifiek op het gebied van bedrijfsfraude wordt ons recherchebureau met grote regelmaat ingezet. Onze brede benadering is daar debet aan: VMB heeft uitgebreide expertise in huis voor het aanpakken, bestrijden en voorkomen van bedrijfsfraude.

Zie ook onze opleiding Fraudebestrijding en -preventie.

Fraudeonderzoek

Vermoedt u dat werknemers teveel kilometers declareren, dat producten zoekraken, dat een concurrentiebeding wordt overtreden of dat een zieke werknemer allesbehalve ziek is? Aarzel geen moment en trek aan de bel. Zodat VMB een fraudeonderzoek kan instellen. In alle onderstaande gevallen kunt u onze experts inschakelen om bedrijfsfraude daadwerkelijk aan te tonen:


Diefstal en verduistering
Oplichting
Derving
Bedrijfsspionage
Verzekeringsfraude
Acquisitiefraude
Identiteitsfraude
Digitale fraude
Fraude met ziekmeldingen
Overtreding concurrentiebeding
Uitkeringsfraude

Meten is weten

Om fraude te kunnen bestrijden, moet u natuurlijk wel weten dat fraude plaatsvindt en nog belangrijker: waar en hoe dat gebeurt. Pas dan kunt u gericht aan de slag om fraude aan te pakken en te voorkomen.

Signalen over mogelijke fraude binnen een bedrijf of organisatie worden niet altijd serieus genomen. Simpelweg omdat men er vaak niet de vinger op kan leggen. VMB security & solutions raadt u dan ook nadrukkelijk het bijhouden van incidentenregistratie aan. Een voorbeeldregistratie kunt u gratis aanvragen.

U zult zelf ervaren dat het inzichtelijk maken van mogelijke onregelmatigheden, helpend is bij het erkennen dat fraude zich overal en altijd voor kan doen. Ook in uw omgeving. Wees alert en neem signalen serieus. Dat kan een hoop schade voorkomen, zowel in financieel opzicht als in andere opzichten (imagoschade, vertrouwensbreuk).

Ons motto is: Fraude? Accepteer het nooit!

Werkwijze

Onderzoek naar bedrijfsfraude start bij VMB met het opstellen van een concreet plan van aanpak. En dat is geen wollig beleidsstuk maar een helder plan dat op uw situatie is toegespitst. Een incidentenregistratieformulier kan hiervoor als input dienen.

Doelstelling is het zo veel mogelijk beperken van de schade voor uw bedrijf en de bedrijfsprocessen. Dat vereist een snelle en tevens diplomatieke aanpak. Door de juiste mensen en middelen in te zetten, kan VMB daadkrachtig en uiterst zorgvuldig optreden. Zo kunt u de fraudeur(s) direct confronteren met de onderzoeksresultaten zonder dat buitenstaanders daarvan op de hoogte zijn of komen.

Vraag vrijblijvend advies

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van bedrijfsfraude binnen uw bedrijf? Of wilt u weten hoe fraude te voorkomen is? Mail ons (info(@)VMBrecherche.nl), bel ons (+31 (0)36 549 9819) of vul het contactformulier in. Wij nemen direct contact met u op!