Fraude voorkomen? Natuurlijk!

Of het nu is omdat u al eens geconfronteerd bent met fraude, of omdat u graag zonder deze ervaring wil blijven. Natuurlijk wilt u fraude voorkomen. Naast het opsporen van fraude biedt VMB in haar adviesdiensten verschillende oplossingen om fraude te voorkomen, van interim securitymanagement tot risicoanalyse. U kunt ook van onze diensten gebruik maken om frauderisico’s in uw organisatie op te sporen en te dichten.

Factor Mens

In de meest simpele vorm bestaat het ontstaan van fraude uit drie elementen, namelijk gelegenheid, intentie en een behoefte. Dit kan ook worden weergegeven in een driehoek:

De meest simpele oplossing voor fraudepreventie zou dan ook zijn één van deze drie weg te halen, zodat de driehoek geen vorm meer heeft en fraude stopt te bestaan of niet ontstaat. VMB start vanuit een ander beginpunt, namelijk de mens. Dit is zowel de sterkste als de zwakste schakel in het voorkomen en bestrijden van fraude en dus ook een grote oplossing.

VMB zorgt er in haar diensten voor dat fraude, diefstal en andere grove schendingen van integriteit worden voorkomen en op die manier een integere organisatie en bedrijfscultuur te creëren. In de oplossingen van VMB zorgen wij niet alleen dat uw personeel niet in de verleiding wordt gebracht, maar kijken wij ook naar andere oplossingen zoals in cultuur, procedures, betrokkenheid en andere organisatorische factoren.

Gelegenheid beperken

Met oog voor detail kijken de consultants van VMB naar uw bedrijf, met de bril van een fraudeur op. Hierbij kijken we niet alleen naar de overduidelijke punten (magazijnen, distributie etc.), maar juist naar de “verscholen room pot” voor de fraudeur. De oplossingen van VMB zijn niet gericht op “meer”, maar op beter!

Zo wordt in de adviezen voor het beperken van gelegenheid gekeken naar uw organisatie en haar karakteristieken, in plaats van zomaar de duurste technologische oplossingen aan te bevelen. Daarnaast worden oplossingen gezocht die zullen resulteren in het gewenste gedragspatroon van medewerkers met gebruik van de beginselen uit CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Denk naast fysieke maatregelen ook aan zaken zoals

Duidelijk stelsel van regels en procedures

Invoeren van effectieve (interne) controle

Adequate scheiding van functies en verantwoordelijkheden

Mogelijkheden tot melden en rapporteren van fraude

Training en opleiding

Intentie verkleinen

Iedereen is onder de juiste omstandigheden in staat om te frauderen. Om die reden kiezen wij een realistische doelstelling, namelijk intentie verkleinen in plaats van verwijderen. In combinatie met andere mogelijkheden zal dit de kans op fraude minimaliseren. Om intentie te verkleinen is het belangrijk het personeel bij oplossingen te betrekken. Wat is integer gedrag? Wat verwacht u van medewerkers? Denken zij hier hetzelfde over? Vragen die centraal staan in een samenhangend pakket van interviews en training.

Met gebruik van de kennis van medewerkers (wij betrekken hen in de oplossing) en door beveiliging, veiligheid en integriteit in uw bedrijf te vermarkten proberen wij openheid, duidelijkheid en eerlijkheid te creëren. Met het slim inzetten van marketingstrategieën vermarkten wij de mores binnen de organisatie en zoeken naar meer middelen om uw personeel waarden en normen te laten ervaren en over te nemen.

Noodzaak identificeren

Hoeveel weet u van uw werknemers? Als manager waarschijnlijk vrij veel. Toch neemt elke werknemer een “rugzak” met privézaken mee in uw bedrijf. In de theorie kan de rugzak die voor fraude kan zorgen ook wel een predispositie worden genoemd. In de gesprekken met medewerkers eerder in het adviestraject en de gesprekken met andere medewerkers, zoals P&O, hebben wij in uw bedrijf al kunnen zien of bepaalde groepen medewerkers een hogere of lagere predispositie hebben.

Op basis hiervan kunnen wij u concreet adviseren over zaken als sollicitatie, toetsing of screening, maar in bepaalde gevallen ook over het aanhouden of afscheid nemen van personeel.
Naast deze maatregel houden geven wij uw managers en leidinggevenden pakkende tools in een korte “train-de-trainer” cursus om fraude binnen hun team bespreekbaar te maken en te houden.

Op een speelse manier leert uw personeel om elkaar te corrigeren en noodzaak in kaart te brengen. Gecombineerd met de juiste cultuur zorgen wij ervoor dat medewerkers eerder fraude zullen melden of tegengaan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze fraudepreventie consultants en hun diensten? Neem gerust contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek bekijken we de mogelijkheden en geven u een kort en kosteloos een eerste advies.