Fraudebestrijding

Kasverschillen, onjuiste voorraadgegevens, kantooraccessoires die verdwijnen of medewerkers die plotseling heel stil zijn als u voorbij komt wandelen. Het zijn stuk voor stuk signalen van fraude. Natuurlijk hoeft het niet zo te zijn en hopelijk is het gewoon een normale 'menselijke fout', maar uw organisatie kan natuurlijk te maken hebben met frauderende werknemers. En dat is vervelend!

In ieder bedrijf zijn er voor medewerkers mogelijkheden om niet eerlijk om te gaan met geld, goederen en/of diensten. Met de 10-10-80 regel in het achterhoofd is het belangrijk zoveel mogelijk aandacht te besteden aan dit onderwerp.
In deze training komen alle aspecten naar voren die te maken hebben met dit fenomeen. Naast een analyse, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, zal er voornamelijk gekeken worden naar het voorkomen van frauduleus handelen.

Er is ook een lange versie van deze training beschikbaar waar wordt stil gestaan bij het voeren van een gesprek met een medewerker naar aanleiding van frauduleuze handelingen. Tijdens de theorie worden alle juridische (zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke) aspecten behandelt. Daarnaast worden een aantal praktijkoefeningen met een professioneel rollenspelacteur gedaan. Tijdens deze oefeningen kunnen de deelnemers oefenen in het voeren van een dergelijk gesprek.

Leerdoel

Deelnemers leren wat fraude nu werkelijk is en leren de mogelijkheden tot fraude binnen het eigen bedrijf herkennen
Deelnemers leren hoe te handelen bij constatering van feiten. Wat mag nu wel en wat mag niet?
U leert wat u bij ontdekking van een fraude moet doen en laten
De deelnemers leren in de lange versie van de training de juridische aspecten van een confronterend gesprek en oefenen in het voeren hier van.

Onderdelen

Waardoor ontstaat fraude in uw bedrijf?
Help, fraude! Wat nu?
Wat kan ik doen om fraude te voorkomen?
Het gesprek met de medewerker (lange versie)

Opmerkingen

Of u nu wilt voorkomen, genezen of misschien wilt horen wat u in het verleden anders had kunnen doen, de workshop fraudebestrijding biedt u uitkomst. VMB security & solutions heeft een jarenlange ervaring in het opsporen en bestrijden van fraude en werkplek criminaliteit. De achtergronden van onze werknemers (politie, Koninklijke Marechaussee of recherche bureaus) maakt dat de inhoud van deze workshop niet alleen theorie blijft, maar u ook échte handvatten krijgt om fraude aan te pakken!

In deze training wordt in de lange versie gewerkt met een professioneel rollenspelacteur waarbij de oefeningen zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
Alle trainingen van VMB security & solutions worden op maat gemaakt en volledig afgestemd op de doelgroep.
Het programma kan gecombineerd worden met andere trainingen of onderdelen daaruit.

Inschrijving workshop fraudepreventie en fraudebestrijding

U wilt zich inschrijven voor onze workshop fraude bestrijding? Doe dat dan snel want deze cursus is altijd snel volgeboekt. Mail ons (info(@)VMBrecherche.nl), bel ons (+31 (0)36 549 9819) of vul het contactformulier in. Wij nemen direct contact met u op en reserveren uw plek voor de cursus fraudebestrijding.