Recherchebureau VMB security & solutions

Klik hier voor inloggen Tracking & Tracing (Werkt alleen in Internet Explorer)

Recherche is - volgens de Van Dale – 'een afdeling van de politie, belast met opsporing’. VMB Bedrijfsrecherche is echter eveneens bevoegd om onrechtmatig handelen en het plegen van strafbare feiten te onderzoeken. Snel en professioneel. Met het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau (POB) bent u verzekerd van gediplomeerde, ervaren rechercheurs die alle privacygevoelige informatie behandelen conform de wettelijke voorschriften.

U kunt de kennis en expertise van VMB inroepen om zowel gepleegde feiten te laten onderzoeken als eventuele vermoedens van heimelijk wangedrag na te laten speuren. Zo stelt VMB Bedrijfsrecherche niet alleen bijvoorbeeld interne fraude vast, maar zijn wij u ook van dienst bij het tegengaan en voorkomen van ongewenst en mogelijk zelfs strafbaar gedrag. Van winkeldiefstaf tot bedrijfsspionage. Van grootschalige verduistering tot brandstichting. In een dergelijke situatie kunt u een recherchebureau inhuren voor het snel uitvoeren van adequaat onderzoek.

Re-actieve recherche

Het verrichten van rechercheonderzoek op basis van concrete informatie dat er strafbaar is gehandeld, noemt men re-actief rechercheren: er is reeds sprake van het plegen van ontoelaatbare feiten en rechercheurs en VMB onderzoekt door wie deze handelingen kunnen zijn gepleegd. Ook hebben de rechercheurs oog voor het motief: waarom is het misdrijf begaan?

VMB security & solutions voert rechercheonderzoeken uit op het gebied van diefstal, verduistering, fraude, economische spionage, vernieling of ander onacceptabel gedrag van personeel, voormalig personeel of klanten. Bijvoorbeeld onterecht ziekteverzuim, het bewust niet naleven van afspraken over concurrentiebedingen, of het onrechtmatig gebruiken van bedrijfseigendommen.

Pro-actieve recherche

Pro-actieve recherche is onderzoek plegen voordat er daadwerkelijk een vorm van onrechtmatig en mogelijk strafbaar gedrag heeft plaatsgevonden. Het onderzoek vindt plaats op grond van een aantoonbaar vermoeden dat bijvoorbeeld medewerkers, gasten of klanten van plan zijn activiteiten te plegen die risico's voor u, uw omgeving of uw bedrijf tot gevolg kunnen hebben. Bijvoorbeeld als voorraden onverklaarbaar slinken of de financiële administratie gaten vertoont.

Het screenen van (nieuw) personeel valt ook onder deze tak van rechercheren.

Maak gebruik van onze recherchediensten

Zit u in uw maag met een kwestie die u tot op de bodem wilt laten uitzoeken? Onderneemt de politie niet meteen actie? Dan bent u bij recherchebureau VMB security & solutions aan het goede adres! Wij gaan met u in gesprek en komen snel in actie.

Ook als u meer informatie wenst over bedrijfsrecherche staan wij u graag te woord. Mail ons (info(@)VMBrecherche.nl), bel ons (+31 (0)36 549 9819) of vul het contactformulier in. Wij nemen direct contact met u op!

VMB security & solutions voor grondig rechercheonderzoek. Aarzel niet en zet onze expertise in om uw probleem op te lossen.