Risico analyse

VMB security & solutions is er van overtuigd dat iedereen verstand heeft van veiligheid, bijna alle mensen weten namelijk goed te benoemen wanneer zij zich wel of niet veilig voelen. Objectief, meetbaar en activerend in kaart brengen hoe die risico's zich verhouden is echter een vak apart. Als geen ander weet VMB security & solutions welke risico's aanwezig kunnen zijn in een onderneming, bij een bepaald proces of gericht op een persoon. Naast deze jarenlange praktijkervaring beschikt VMB security & solutions ook over een uitgebreide theoretische kennis en draagt zelfs bij aan de ontwikkeling hiervan (bijvoorbeeld door colleges aan aankomend veiligheidskundigen).

Risico's in kaart brengen

Het in kaart brengen van risico's gericht op uw bedrijf kan grofweg om twee redenen noodzakelijk zijn namelijk voldoen aan wet- en regelgeving of, zonder dat u hiertoe aangezet wordt, beperken van risico's en hiermee het beperken van schade. Wij hebben het puur over het inventariseren van risico's zonder dat hieraan wettelijke eisen aan vooraf gaan. De risico inventarisatie a.h.v. wettelijke eisen wordt behandeld bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) die onderdeel is van bedrijfshulpverlening.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is gericht op de fysieke risico's van een bedrijf (bijvoorbeeld inbraak), een persoon (bijvoorbeeld ontvoering) of een proces (bijvoorbeeld stilstand). Omgaan met risico's betekend in onze optiek niet altijd persé toegeven, maar kan ook door één van de andere tactieken worden opgelost:

Risico acceptatie
Risicovermindering
Risico overdracht

Stappen

In de risicoanalyse worden eerst uw huidige maatregelen beoordeeld op hun effectiviteit. De reden van deze maatregelen verteld ons namelijk iets over de aanwezige risico's en de effectiviteit verklaart een deel van de kans. Vervolgens kan VMB security & solutions, op basis van het profiel van uw bedrijf, een aantal toegesneden risico's onder de loep nemen. Beschreven worden dan o.a.:

De kans dat een incident plaatsvindt
Het effect en gevolg dat dit dan heeft
De waarde van het incident voor

In een helder, objectief en meetbaar rapport worden ook aanbevelingen gedaan hoe u kunt omgaan met de gevonden of hervonden risico's.

Risico analyse uitvoeren?

U wilt een risico analyse laten uitvoeren door VMB security & solutions? Mail ons (info(@)VMBrecherche.nl), bel ons (+31 (0)36 549 9819) of vul het contactformulier in. Wij nemen direct contact met u op!

De kracht van een risicoanalyse bewijst zich in de allereerste les economie: "het doel van een onderneming: continuïteit!"