VOG - Verklaring Omtrent Gedrag

De VOG is een goede indicator voor de betrouwbaarheid van eventueel aan te nemen personeel. Met deze Verklaring Omtrent het Gedrag kunt u een aantal zaken boven tafel halen. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Een Verklaring Omtrent Gedrag kan uw nieuwe medewerker met u aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Vraag personeel dat u op het punt staat in dienst te nemen deze VOG verklaring aan u te overhandigen.

VOG in sollicitatie procedure

Wat bereikt u als u sollicitanten om een VOG verklaring vraagt tijdens de sollicitatie ronde? Antwoord: de sollicitanten die iets te verbergen hebben, haken meestal vroegtijdig af. Vaak met het excuus, dat zij een andere baan hebben gevonden.

"Eigen" Verklaring Omtrent Gedrag

Naast de verklaring omtrent gedrag die u via Justitie kunt aanvragen is het ook mogelijk om de sollicitant een "eigen" verklaring te laten tekenen. In deze verklaring kan de kandidaat aangeven dat hij geen gedragingen heeft die voor het werk dat hij of zij bij u gaat uitvoeren van belang zijn. Daarnaast kan de kandidaat middels deze verklaring toestemming geven om een nadere toetsing, zoals een screening uit te voeren.
De eigen verklaring is een juridisch instrument dat u, soms in aanvulling op de VOG van Justitie, wapent tegen de dingen die u bij het sollicitatiegesprek nog niet over een kandidaat weet.
Een VOG verklaring beschermt uw onderneming ook voor toekomstige verrassingen. Vraag daarom altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag en doe dit in het dossier van uw personeel. Dit kan nog wel eens van pas komen, indien namelijk later blijkt dat medewerkers bij het invullen van de Eigen Verklaring Omtrent Gedrag bewust zaken achterwege hebben gelaten is dit reden tot ontslag op staande voet. 

Gebruik dus zo'n verklaring bij elke sollicitant; een kleine moeite met een hoog rendement !

VOG verklaring aanvragen

Als u zich hier aanmeldt voor de VMB nieuwsbrief krijgt u van ons deze verklaring in 'Word formaat', gratis en met een uitleg zodat u er meteen mee aan de slag kunt.